Now showing items 1-5 of 5

 • Komunikační mix podniku 

  Norek, Milan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současné marketingové situace společnosti a návrhů v oblasti komunikačního mixu. Základní pojmy a teorie marketingu jsou uvedeny v první části práce. Analytická část je zaměřena na ...
 • Komunikační mix produktu a jeho ekonomické zhodnocení 

  Trávníčková, Lenka
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního návrhu rozšíření komunikačního mixu společnosti Vypito, a.s. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které s sebou problematika přináší. V následující ...
 • Komunikační mix společnosti CDC Data s.r.o. 

  Jíšová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá komunikačním mixem, který je sestaven pro firmu CDC Data s.r.o. Tato firma provozuje servis a prodej výpočetní techniky a služby s nimi spojené. Práce analyzuje komunikační mix firmy, firmu ...
 • Návrh marketingového plánu vinařství 

  Válka, Vojtěch
  Hlavním předmětem této práce je vytvoření kompletního marketingového plánu pro vinařství Ing. Karel Válka se zaměřením na branding. Práce se zaměřuje především na vytvoření jednotného komunikačního stylu značky. Vinařství ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů 

  Vítková, Petra
  Diplomová práce „Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů“ obsahuje analýzu současného stavu společnosti Sonnentor s.r.o., návrhy na zlepšení marketingových nástrojů a rizika, která mohou vzniknout. První kapitola ...