Now showing items 1-1 of 1

  • Namáhání ojnice v multi-body systému 

    Malinský, Marek
    Diplomová práce se zabývá vytvořením metodiky pro výpočet namáhání ojnice spalovacího motoru v MBS softwaru. Samotná práce je rozdělena do několik etap, a to krátké rešerše soudobých ojnic, modelování ojnice za využití ...