Now showing items 1-3 of 3

 • Bluetooth vibrační vyzvánění 

  Dočekal, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci Bluetooth komunikace mezi mobilním telefonem a externím zařízením. První kapitola je zaměřena na Bluetooth technologii obecně. Je zde popsáno rozhraní, rozdělení tříd podle ...
 • Vliv firemní kultury na výkonnost pracovníků ve společnosti 

  Ondrůjová, Lenka
  . Výsledkem provedeného průzkumu by měly být návrhy pro společnost a její skutečné uplatnění týkající se zejména etického kodexu, plánu školení, speciálního fondu, individuálního hodnocení a bezpečnosti informací. Závěr ...
 • Vyhledávání informací v české Wikipedii 

  Balgar, Marek
  Tato diplomová práce má za úkol proniknout do problematiky vyhledávání informací a klasifi kace textu. Hlavní výzkum se zde zaměřuje na textová data, sémantické slovníky a hlavně na znalosti odvoditelné z encyklopedií jako ...