Now showing items 1-13 of 13

 • Design tandemového válce 

  Otruba, Radim
  Diplomová práce se zabývá návrhem designu tandemového válce s autonomním řízením. V návrhu je zohledněna technická podstata stroje a je představena koncepční podoba stavební techniky určená k hutnění podkladů. Pro vyřešení ...
 • Diagnostický průzkum objektu historické budovy 

  Řezáčová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky, realizací a vyhodnocením diagnostických prací konstrukčních prvků a celků historického objektu školní budovy. Součástí je statický posudek vodorovné části konstrukce a ideový ...
 • Koncepční návrh elektrického výcvikového letounu 

  Seman, Matúš
  Predkladaná diplomová práca je venovaná koncepčnej fáze návrhu výcvikového letúna s elek-trickým pohonom certifikovaného v rámci predpisu CS-LSA. Návrhový proces geometrických a aerodynamických parametrov sa primárne opiera ...
 • Koncepční návrh malého letounu s důrazem na jednoduchost stavby 

  Rajnštajn, David
  Tato práce se zabývá koncepčním návrhem lehkého letounu, u kterého je kladen důraz na jednoduchost výroby v domácích podmínkách. Je členěna do třech hlavních částí. Na začátku je uveden rozbor existujících lehkých letadel ...
 • Koncepční návrh malého šestikolového užitkového vozidla. 

  Horák, Šimon
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem malého užitkového vozidla se třemi nápravami. Cílem je navržení vhodného typu rámu spolu s konstrukcí všech náprav a řízení, provedení hnacího ústrojí, brzdového zařízení ...
 • Koncepční návrh malého tříkolového užitkového vozidla 

  Ambrož, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem tříkolového užitkového vozidla s užitečným zatížením 300 kg. V úvodu je uveden stručný přehled několika vozidel podobné hmotnostní kategorie. Vlastnímu návrhu předchází ...
 • Koncepční návrh soutěžního modelu letadla 

  Čavojský, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá koncepčným návrhom nového modelu letúnu pre konštruktérsku súťaž Air Cargo Challenge 2019. Úvod práce sa zameriava na výklad pravidiel súťaže s následnou bodovou analýzou. V rámci podrobnejšieho ...
 • Koncepční návrh výkonného kluzáku s pomocným elektrickým pohonem (dle EASA CS-22) 

  Hlůšek, Josef
  Diplomová práce se věnuje koncepčnímu návrhu kluzáku s elektrickým pohonem dle předpisu CS-22. Je zpracován statistický rozbor kluzáků s pomocným pohonem, který je použit pro stanovení základních návrhových parametrů, ze ...
 • Koncepční popis návrhu korečkového elevátoru 

  Růčka, Martin
  Tématem této bakalářské práce je popis postupu návrhu korečkového elevátoru. Práce je zpracována jako studijní podklad pro studenty bakalářského studia. V první části práce je základní popis korečkového elevátoru a jeho ...
 • Návrh křídla soutěžního letounu 

  Jurda, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom krídla nového súťažného letúnu pre súťaž SAE Aero Design East 2020. Úvod práce je zameraný na vysvetlenie a rozbor pravidiel zohľadňujúcich návrh krídla s následnou analýzou bodovacej ...
 • Návrh lehkého, čtyřsedadlového letounu 

  Mikulášek, Miloš
  Diplomová práce se zabývá návrhem celokovového čtyřmístného letounu s nízkou vzletovou hmotností v kategorii CS-23. V práci jsou navrženy základní rozměry letounu, proveden hmotový rozbor, vypočítány základní aerodynamické ...
 • Návrh závodního vozidla kategorie R1 

  Bureš, David
  Cílem této práce je vytvoření koncepčního návrhu vozidla pro rallye kategorie Ra5 (dříve R1). Práce obsahuje výklad pravidel pro tuto kategorii, přehled dosavadních zástupců a stanovení požadavků na toto vozidlo. Je zde ...
 • Systém pro haptickou odezvu a jeho spolehlivost 

  Horpatzká, Michaela
  Práce se věnuje koncepčnímu návrhu a hodnocení spolehlivosti systému haptické odezvy pro piloty malých letounů kategorií UL2, EASA CS-LSA, EASA CS-VLA a EASA-CS-23. Koncepční návrh je rozdělen na tři části. V první je ...