Now showing items 1-1 of 1

  • Nosná konstrukce horského hotelu 

    Kudličková, Jitka
    Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce horského hotelu půdorysného tvaru L. Horský hotel má být realizován v obci Vernířovice v okresu Šumperk. Navrhovaná konstrukce je tvořena 4. nadzemními podlažími. V 1.NP ...