Now showing items 1-9 of 9

 • Dům sociálních služeb -technologická etapa hrubé horní stavby 

  Krajcar, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby domu sociálních služeb ve Valašské Meziříčí. Práce obsahuje technologický předpis pro zdění a monolitickou konstrukci, technickou zprávu, zařízení ...
 • Obytný soubor Nový Žižkov - stavebně technologický projekt 

  Gabriel, Jan
  Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu pro stavbu obytný soubor Nový Žižkov v Poděbradech, na které se budu nejvíce zaobírat technologickou etapou hrubé stavby hlavního stavebního ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby rodinného domu v Lanškrouně 

  Faltys, David
  Předmětem bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby rodinného domu v Lanškrounu. Práce obsahuje technickou zprávu, řešení širších dopravních vztahů, technologický předpisy pro zdění a hrubou ...
 • Skladová hala v Měříně, příprava a organizace stavby 

  Malý, Martin
  Cílem této práce je zpracování stavebně technologického projektu pro Skladovou halu v Měříně, který řeší přípravu a organizaci výstavby. Stavebně technologický projekt zahrnuje zpracování časových plánů, ekonomického ...
 • Slovanské gymnázium v Olomouci - hrubá vrchní stavba 

  Homolová, Sandra
  Předmětem mé bakalářské práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby Slovanského gymnázia v Olomouci. Objekt je navržen z monolitických železobetonových konstrukcí. Práce obsahuje technologický předpis provedení ...
 • Stavebně technologický projekt hotelu Nábřeží u Kunovské přehrady 

  Vavřínek, Dominik
  Cílem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu hotelu Nábřeží u Kunovské přehrady. Stavebně technologický projekt této práce je zaměřen na hrubou stavbu realizace hotelu Nábřeží. Součástí práce ...
 • Stavebně technologický projekt montované haly 

  Osina, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt montované tenisové haly se zázemím v Prostějově. Obsahem této práce jsou technologické předpisy, technický zprávy, projekt zařízení staveniště, návrh strojní ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčního domu na Cihlářské ulici v Brně 

  Kaman, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vybranými částmi stavebně technologického projektu polyfunkčního domu v Brně na ulici Cihlářská. Práce obsahuje technickou zprávu, koordinační situaci a vyznačení dopravních tras vozidel, ...
 • Technologická etapa hrubé horní stavby rodinné vily v Kroměříži 

  Osina, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby rodinné vily v Kroměříži. Obsahem této práce je technologický předpis, technická zpráva, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časový ...