Now showing items 1-2 of 2

  • Areál TRIANGL v Uherském Hradišti - stavebně technologický projekt 

    Chamrádová, Klára
    Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt Areálu Triangl v Uherském Hradišti. Součástí práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, technická zpráva zařízení staveniště spolu s výkresy ...
  • Bioplynová stanice-stavebně technologický projekt 

    Fatura, Josef
    Předmětem mé diplomové práce je technologická etapa bioplynové stanice. Podrobně jsem se zaměřil na stavební objekty SO01 – Hala příjmů a úpravy surovin a SO02 – Provozní budovu s kogenerační jednotkou. K betonáži, bednění ...