Now showing items 1-4 of 4

 • Možnosti odstranění zelených řas z betonových konstrukcí 

  Cochlárová, Milena
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou potlačení růstu řas na betonových konstrukcích. Předmětem práce je návrh nátěrů a samotných konstrukčních betonů s obsahem ochranného prvku s cílem potlačit růst řas. Jako ...
 • Nová synagóga v Brně 

  Flodrová, Helena
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie Nová synagoga v Brně. Cílem studie je vytvořit uzavřený celek budov, který bude využíván židovskou náboženskou obcí a jejich členy. Stavební program je proto vytvořen ...
 • Správní výšková budova 

  Gášek, Libor
  Tématem práce je konstrukční návrh správní budovy s nosnou betonovou konstrukcí. Při návrhu je nutno zvážit objemové změny betonu a jejich přídavný vliv na namáhání konstrukce. Minimalizování vlivu přídavného namáhání je ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu Fryčajova, Brno 

  Šemberková, Klára
  Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu Fryčajova, Brno. Moje práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, studii realizace hlavních etap, projekt zařízení ...