Now showing items 1-2 of 2

  • Vytápění kancelářské budovy s využitím kondenzační techniky 

    Pohůnek, Ondřej
    Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a zabývá emisemi, CO2 a Nox a Kondenzačním kotlem. Druhá část je výpočtová, která se věnuje návrhu vytápění v administrativní budově. Řeší návrh nízkoteplotní ...
  • Vytápění objektu plynovou kotelnou a solárním doohřevem vody 

    Jelínek, Ondřej
    Návrh vytápění a ohřevu teplé vody objektu rehabilitačního centra. První část projektu analyzuje zadané téma, problematiku výpočtu tepelných ztrát a návrhu prvků vytápění. Dále se zabývá zdrojem tepla pro vytápění, palivem ...