Now showing items 1-10 of 10

 • Ekonomické zhodnocení a návrh otopné soustavy pro vytápění rodinného domu s klasickým a kondenzačním plynovým kotlem. 

  David, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a ekonomickým zhodnocením otopné soustavy pro vytápění rodinného domu klasickým plynovým kotlem a kondenzačním plynovým kotlem. Diplomová práce obsahuje návrh těchto dvou otopných soustav, ...
 • Návrh a porovnání otopných soustav s různými zdroji tepla pro vytápění rodinného domu 

  Kamenský, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a srovnáním otopných soustav. V diplomové práci je navrhnuta soustava s plynovým kondenzačním kotlem, soustava s tepelným čerpadlem a soustava s plynovým kondenzačním kotlem pro vytápění ...
 • Návrh topného systému pro rodinný dům 

  Svoboda, Lubomír
  V bakalářské práci byla provedena analýza zdrojů vytápění obytného domu a to současně instalovaného plynového kotle, navrhovaného kondenzačního plynového kotle, tepelného čerpadla princip vzduch-voda a krbových kamen. ...
 • Návrh vytápění pro třípatrový řadový dům 

  Aulehla, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem stavebních úprav, které vedou ke snížení tepelných ztrát rodinného domu, rozšíření obytné plochy do podkroví a následnou rekonstrukcí otopné soustavy. První část práce obsahuje seznámení ...
 • Velkoplošné systémy pro vytápění a chlazení 

  Pavlíček, Radek
  Téma diplomové práce se zabývá velkoplošným systémem pro vytápění a chlazení. Teoretická část se zabývá tepelnou pohodou člověka v interiéru s vlivem na teplotu okolních konstrukcí, na teoretické základy výpočtu sdílení ...
 • Vytápění hotelu 

  Batrla, Jan
  Projekt bakalářské práce řeší návrh vytápění hotelu. Hlavním úkolem projektu je vhodné zvolení návrhu vytápění a jeho návrh, tak aby bylo zajištěno bezproblémové a co nejefektivnější fungování celého topného systému.
 • Vytápění novostavby bytového domu 

  Dubisová, Daniela
  Bakalárska práca sa zaoberá vykurovacím systémom bytového domu v Brne. Budova má päť nadzemných podlaží a nie je podpivničená. Teoretická časť sa zaoberá dizajnovými telesami, ich rozdelením a porovnaním s doskovými. Vo ...
 • Vytápění polyfunkčního objektu 

  Šotolová, Hana
  Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody polyfunkčního objektu. Jedná se o dvoupodlažní objekt bez suterénu, vytápěn deskovými radiátory. Zdrojem tepla je kondenzační plynový kotel, který je umístěn v technické místnosti.
 • Vytápění šachového klubu s ubytováním 

  Brada, Stanislav
  Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody šachového klubu v Brně. Jedná se o třípodlažní objekt s plochou střechou. Vytápění je řešeno převážně otopnými tělesy. Otopná soustava je podle světových stran rozdělena na ...
 • Vytápění výrobního objektu s administrativou 

  Březina, Jan
  Úkolem této bakalářské práce je porovnat způsoby vytápění průmyslových hal a navrhnout vhodný systém vytápění do zadaného výrobního objektu, který se nachází na okraji města Brna. Objekt je tvořen dvěma jednopodlažními ...