Now showing items 1-7 of 7

 • CFD simulace proudění páry v neregulovaném odběru parní turbíny 

  Filip, Patrik
  Diplomová práce na téma CFD simulace proudění páry v neregulovaném odběru parní turbíny se zabývá analýzou vlivu zavedení vyrovnávacího pístu do prostor turbínové skříně s výstupem neregulovaného odběru. První část pojednává ...
 • Hydraulický agregát pro regulaci parní turbíny 

  Morávek, Aleš
  Tato diplomová práce je zaměřena na praktický návrh vysokotlakého hydraulického agregátu k pohonu regulace kondenzační turbíny. Cílem práce je výpočet všech prvků hydraulického systému, návrh potrubí a nezbytná výkresová ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Šrůtek, Petr
  Tématem diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny se třemi neregulovanými odběry. Parametry páry v jednotlivých odběrech jsou řešeny v tepelné bilanci oběhu. Na tuto kapitolu navazuje termodynamický a pevnostní ...
 • Matematický model parní turbíny 

  Kroliczek, Filip
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit matematický model parní turbíny na základě naměřených dat a ověřit jeho chování. První část diplomové práce obsahuje rešerši seznamující se základními principy parní turbíny, popisem ...
 • Parní kondenzační turbína malého výkonu 

  Vítek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh kondenzační turbíny malého výkonu. Turbína má regulační stupeň v provedení Curtisova stupně a přetlakové lopatkování. Práce dále obsahuje výpočet labyrintových ucpávek a vyrovnávacího ...
 • Parní kondenzační turbína s jedním regulovaným odběrem 

  Drápela, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parní kondenzační turbíny ze zadaných parametrů páry. Je zvoleno přetlakové lopatkování podle koncepce firmy PBS Energo, a.s.. Turbína má jeden regulovaný odběr a tři neregulované. ...
 • Parní turbina 

  Pokorný, Tomáš
  Kondenzační parní turbína. Diplomová práce magisterského studia 2. ročníku. Uvedená diplomová práce je odborná technická zpráva. Obsahem této technické zprávy je rozbor strojního zařízení, které se používá pro kondenzační ...