Now showing items 1-2 of 2

  • Indirect condition assessment of water mains 

    Tuhovčák, Ladislav; Tauš, Miloslav; Míka, Petr (Elsevier, 2014-04-30)
    The presented paper summarizes a basic theory of indirect condition assessment including a definition of condition assessment, factors contributing to deterioration and possible outputs of the condition assessment. ...
  • Multikriteriální hodnocení technického stavu vybraných částí vodovodů 

    Tauš, Miloslav
    Předložená disertační práce se věnuje multikriteriálnímu hodnocení technického stavu vodovodů. V rámci práce je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti hodnocení technického stavu vodovodů a v oblasti metod ...