Now showing items 1-2 of 2

  • Modifikace genetických algoritmů pro návrh celulárních automatů 

    Magdolen, Matej
    Tato práce se zabývá evolučním návrhem přechodové funkce celulárního automatu řešícího zvolenou úlohu. Jsou v ní popsány celulární automaty, evoluční algoritmy a alternativní forma zápisu pravidel přechodové funkce vhodná ...
  • Techniky reprezentace pro evoluční návrh celulárních automatů 

    Kovács, Martin
    Tato práce je zaměřena na experimentální testování různých reprezentací přechodové funkce celulárního automatu. V práci je prezentována výpočetní platforma celulárního automatu. Celulární automat má mnoho potenciálních ...