Now showing items 1-3 of 3

 • Multifunkční sportovní hala 

  Mika, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce multifunkční sportovní haly v Přerově. Hala má obdélníkový půdorys o rozměrech 34 x 61 m a výšku 13 m. Příčná vazba je tvořena obloukovými ...
 • Ocelová konstrukce kulturní haly 

  Břečka, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce kulturní haly situované v Moravských Budějovicích. Půdorysné rozměry jsou 32,6 x 62,0 m a výška 13,5 m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S 355. Nosná konstrukce je ...
 • Skladovací hala 

  Petrů, Milan
  Bakalářská práce řeší návrh a posouzení ocelové konstrukce skladovací haly v Brně. Hala má obdélníkový půdorys o rozměrech 19x20 m a výšku 9,5 m. Hlavní nosnou konstrukci tvoří příčné nosné rámy. Vzdálenost příčných vazeb ...