Now showing items 1-3 of 3

 • Automatická tvorba dokumentace prostřednictvím parametrizace produktu 

  Slechan, Martin
  Tato bakalářská práce řešila implementaci automatického generování dokumentů pomocí parametrizace modelu produktu. Po teoretické a analytické části následuje návrh na optimalizaci procesu, kde se sledovalo, jaké pozitivní ...
 • Návrh specifikace výrobku s využitím informačního systému 

  Opatřilová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zavedení informačního systému do firmy s názvem DARTS-CZ s. r. o., která vyrábí šipky, s využitím konfigurátoru. Bakalářská práce obsahuje analýzu současného stavu firmy a specifikaci ...
 • Prodej automobilů prostřednictvím internetu 

  Sekerka, Jan
  Bakalářská práce si klade za cíl navrhnout nový model pro prodej automobilů na internetu. Pro názornost se model vztahuje pouze na český trh, ale je možné jej aplikovat i na jiný trh či dokonce odlišnou komoditu. Tento ...