Now showing items 1-1 of 1

  • Širokopásmová Francisova turbina 

    Pavlík, Jan
    Cílem této diplomové práce je hydraulický návrh oběžného kola širokopásmové Francisovy turbíny; kromě vlastních hydraulických výpočtů obsahuje i přehled použité teorie, modelování v SolidWorks a výpočet ve Fluentu.