Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení nákladů na penalizace v zadané distribuční síti 

    Těžký, Jiří
    Důležitým kritériem pro posouzení ekonomické stability rozvojových zemí je jejich energetický systém. Jeho schopnost zásobovat elektrickou energií všechny odběratele v požadované kvalitě dodávky. Požadavky na poskytovanou ...