Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza napjatosti ojnice motoru se zahrnutím vlivu ojničních šroubů 

  Cseh, Csaba
  Csaba CSEH Analýza napjatosti ojnice motoru se zahrnutím vlivu ojničních šroubů DP, ÚDT, 2008, str. 75, obr. 88. Cílem mé diplomové práce je výpočet napětí v materiálu ojnice během stacionárnímu režimu práce motoru. Do ...
 • Deformačně-napjatostní analýza ojnice spalovacího motoru pomocí MKP 

  Biječek, Tomáš
  V této diplomové práci je provedena MKP analýza ojnice ze spalovacího motoru Briggs & Stratton zahradní sekačky. V rámci výpočtů v MKP systému ANSYS Workbench je řešena statická deformačně-napjatostní analýza, stabilitní ...
 • Hnací mechanismus Stirlingova motoru 

  Valčík, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh poháněcího mechanismu Stirlingova motoru. Pro návrh byla zvolena modifikace těchto motorů s rombickým mechanismem. Následně je sestaven matematický model kinematiky, ...
 • Hnací ústrojí pětiválcového zážehového hvězdicového motoru 

  Vítek, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem hnacího ústrojí pětiválcového zážehového hvězdicového motoru se zadanými parametry pro hlavní válec (vrtání, zdvih, atd.). Práce je rozdělena na několik částí: kinematika hvězdicového ...
 • Hnací ústrojí tříválcového zážehového hvězdicového motoru 

  Košař, Miroslav
  Cílem této práce je návrh hnacího ústrojí hvězdicového zážehového motoru ve dvou variantách konstrukčního uspořádání, pevnostní analýza vybraných dílů pomocí MKP, případná optimalizace vybraných dílů a stanovení bezpečnosti ...
 • Koncepční návrh spalovacího motoru pro malé autonomní prostředky 

  Celý, Martin
  Práce se zabývá návrhem a výpočtem základních komponent malého spalovacího motoru do objemu 5 cm3 pro v současnosti používané autonomní prostředky menších rozměrů. Obsahuje rozbor a vzájemné porovnání dostupných pohonů pro ...
 • Mechanismus jednoválcového zážehového motoru s prodlouženou expanzí 

  Tokař, Stanislav
  Tato práce se zaměřuje na návrh klikového mechanismu motoru s prodlouženou expanzí. Hlavní pozornost je věnována na vyšetření průběhů kinematických veličin a setrvačných sil v mechanismu. Dále je v této práci provedena ...
 • Motory formule 1 

  Kaňa, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem konstrukce některých funkčních částí motoru Formule 1. V první části práce jsem se zaměřil na klikové hřídele, ojnice, písty, ventilové rozvody a jejich porovnání se sériovými motory. ...
 • Návrh a optimalizace ojnice motoru závodního automobilu 

  Ulman, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací ojnice motoru závodního automobilu. Na začátku celé práce je vytvořen 3D-model ojnice, ze kterého se pak v průběhu celé práce vychází. Potom je provedena analýza ...
 • Ojnice čtyřdobého zážehového motoru 

  Nguyen, Huy Long
  Cílem této bakalářské práce je provést stručnou rešerši v oblasti ojnic motorů určené pro osobní automobily, navrhnout ojnici pro motor daných parametrů, sestavit model kinematiky a dynamiky klikového ústrojí a provést ...
 • Ojnice plynového vidlicového šestnáctiválce 

  Laštovica, Karel
  Diplomová práce se zabývá návrhem ojnice stacionárního motoru, její napěťovou analýzou a stanovením bezpečnosti. Práce je rozdělena na několik částí. Na začátku je krátká rešerše konstrukce ojnic a popis motoru. Poté jsou ...
 • Pístní a ojniční skupina vznětového motoru 

  Řehůřek, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem pístní a ojniční skupiny vybraného vznětového motoru. Před samotným návrhem je vytvořena stručná rešerše pístů a ojnic vznětového motoru. Dále je proveden rozbor klikového ústrojí, který je ...
 • Pístní a ojniční skupina zážehového motoru 

  Adam, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh pístní a ojniční skupiny, kde byl pro návrh vybrán čtyřdobý šestiválcový zážehový motor s výkonem 252kW. Při návrhu je tedy vycházeno z již existujícího motoru, na ...
 • Pístní skupina jednoválcového zážehového motoru 

  Lux, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá pístní skupinou spalovacího motoru. Hlavním cílem práce je provést pevnostní kontrolu pístní skupiny spalovacího motoru aplikací analytických metod pružnosti a pevnosti. Pro stanovení ...
 • Pístní skupina řadového čtyřválcového zážehového motoru 

  Král, Stanislav
  Cílem bakalářské práce, je pevnostní kontrola pístní skupiny řadového čtyřválcového zážehového motoru. V první části pro zadané termodynamické, geometrické a provozní parametry pístní skupiny uvedeného motoru provedeme ...
 • Racionalizace výroby součásti zemědělského stroje 

  Tenora, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá procesem obrábění výkovku ojnice, a to ve spolupráci se společností Zetor Tractors a.s. První kapitola práce je zaměřena na bližší představení společnosti. Druhá kapitola obsahuje podrobnější ...
 • Technický demonstrátor čtyřdobého zážehového nepřeplňovaného motoru 

  Chovanec, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoválcového motoru, který slouží jako technický demonstrátor čtyřválcového nepřeplňovaného zážehového motoru Mazda Skyactiv-G. Úvod práce se zabývá konstrukcí nepřeplňovaných ...
 • Využití CAM softwaru PowerMILL 2018 při obrábění formy 

  Drbal, Jindřich
  Předmětem předkládané diplomové práce je kompletní návrh postupů nutných pro navržení a následnou výrobu kovací zápustky pro produkci polotovarů ojnic. Úvodní část se zabývá konstrukčním návrhem. Poté jsou uvedeny materiály ...
 • Zážehový pístový spalovací motor s prodlouženou expanzí 

  Koštuřík, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem zážehového pístového spalovacího motoru s prodlouženou expanzí. Je vysvětlen princip prodloužené expanze s využitím Atkinsonova nebo Millerova cyklu a možnosti jejího dosažení. Dále je proveden ...
 • Zážehový sedmiválcový hvězdicový letecký motor 

  Horváth, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh hnacího ústrojí zážehového sedmiválcového hvězdicového leteckého motoru včetně pevnostní analýzy vybraných komponent. Základní parametry válcové jednotky vychází z motoru Škoda 1,2 HTP 12V 47kW AZQ.