Now showing items 1-6 of 6

 • Infrastruktura pro elektromobilitu 

  Smutková, Karolína
  Tato práce se zabývá problematikou nabíjení elektromobilů, do níž spadá množství dílčích otázek. Poskytuje přehled o současných technických řešeních nabíjecích stanic, konektorů, komunikace vozidlo – nabíječka v průběhu ...
 • Konstrukce a výroba střižného nástroje 

  Dziuban, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá popisem technologie výroby střižných postupových nástrojů a jejich úpravami. Na rychloběžných lisech vyrábí tyto nástroje konektory pro automobilový průmysl rychlostí až 1350 zdvihů za minutu. ...
 • Testovací polygon fotonických služeb 

  Kubica, Matěj
  Bakalářská práce pojednává v teoretickém rozboru o problematice optické kabeláže a jejího svařování a rozvodu. V práci jsou rozebrány základní rozdíly mezi různými druhy optických vláken. Důraz je poté kladen na vlákna ...
 • Úprava procesu čištění DPS po odstranění BGA komponent 

  Procházka, Adam
  Bakalářská práce se zabývá úpravou procesu čištění DPS po odstranění BGA komponent. V úvodní části práce je shrnuto zadání a myšlenka celé práce. První část teoreticky pojednává o druzích pájení, o typech pájek a o procesu ...
 • Úpravy střižných postupových nástrojů 

  Dziuban, Jiří
  Diplomová práce se zabývá stanovením a odstraněním příčin kvalitativních problémů při výrobě konektorů a drobných elektronických součástek pro automobilový průmysl. Zhotovení těchto komponentů se provádí tvářením ve střižných ...
 • Využití optického přenosu v průmyslu 

  Worbis, Vít
  Cílem semestrální práce Využití optického přenosu v průmyslu je najít správná zařízení pro komunikaci v průmyslových aplikacích, která by vedla k lepšímu ovládání a řízení těchto aplikací. Má ukázat téměř bezproblémové ...