Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza rizik provozované horizontální frézky 

    Mergeščíková, Lenka
    Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou rizík prevádzkovanej konzolovej horizontálnej frézovačky vyrobenej v roku 1963. V práci sa nachádza prehľad platnej legislatívy Českej republiky i Európskej únie týkajúcej sa ...
  • Analýza technologie výroby tvarových ploch frézováním. 

    Doležel, Ondřej
    V této práci je uvedeno základní rozdělení metod a způsobů výroby tvarových ploch frézováním a jejich následný rozbor. Dále jsou uvedeny základní stroje a nástroje používané při frézování tvarových ploch. Poznatky o ...