Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza výkonnosti skupiny podniků 

  Kunovjánková, Martina
  Diplomová práce analyzuje výkonnost skupiny zemědělských podniků, které tvoří konsolidační celek ovládaný mateřskou společností Lukrom, spol. s r.o. Prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy je provedeno zhodnocení ...
 • Existence synergického efektu u konsolidujícího subjektu 

  Lýsková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku dosahování synergického efektu u konsolidujícího subjektu. Na základě teoretických poznatků je vymezen konsolidační celek a navrženy finanční ukazatele pro sledování synergického ...
 • Konsolidovaná účetní závěrka 

  Košteková, Katarína
  Táto diplomová práca sa zaoberá konsolidovanou účtovnou závierkou a vyuţitím metód finančnej analýzy u konsolidovaných účtovných výkazov a u individuálnych účtovných výkazov. Na základe finančnej analýzy sú porovnané ...
 • Konsolidovaná účetní závěrka 

  Kolářová, Renáta
  Tato diplomová práce se zabývá konsolidovanou účetní závěrkou a využitím metod finanční analýzy u konsolidované účetní závěrky. Práce se zaměřuje na její formu, metody, postupy a srovnání finančních výsledků mateřské ...
 • Posuzování synergických efektů u vybraného konsolidovaného subjektu 

  Babáčková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá problematikou posuzování synergických efektů u konsolidovaného subjektu. Na základě teoretických podkladů je vymezen konsolidační celek a jsou navrženy ukazatele vhodné pro analýzu dosažení ...
 • Vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu 

  Píšová, Klára
  Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidované účetní závěrky ve vybraném holdingu a jeho ekonomickém zhodnocením před rozšířením konsolidačního celku a po jeho změně. První část práce obsahuje teoretické poznatky ...
 • Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci 

  Valášková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidace účetní závěrky. Nejprve jsou stanoveny cíle a metody zpracování. Další část je věnována teoretickým východiskům, na něž navazuje analytická část. Ta poskytuje základní ...
 • Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci 

  Suchá, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku konsolidované účetní závěrky a zhodnocení vlivu rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci. První část práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou pro dané ...
 • Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci 

  Ševčíková, Hana
  Diplomová práce se zaměřuje na rozšíření konsolidačního celku a zhodnocení ekonomické situace celku v důsledku tohoto rozšíření. Teoretická část práce se věnuje konsolidované účetní závěrce, stanovení hodnoty podniku a ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu 

  Kubitová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením dosažení synergického efektu v různých oblastech u vybraného konsolidujícího subjektu. Analytická část obsahuje ekonomické zhodnocení daného konsolidačního celku. Součástí je návrh ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu 

  Skopalová, Lucie
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu. Spojování podniků je zaměřeno na dosažení určité výhody – synergického efektu. Tento efekt může být dosažen v ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraného konsolidujícího subjektu 

  Plačková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením existence synergických efektů u konsolidujících subjektů. Na základě teoretických poznatků jsou vymezeny konsolidační celky. Dále jsou navrženy vhodné ukazatele pro hodnocení dosažení ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraných konsolidujících subjektů 

  Zemková, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou synergických efektů. V úvodních kapitolách je základní charakteristika přeměn společností a konsolidované účetní závěrky. Dále je věnována pozornost ukazatelům vhodným ke sledování ...
 • Zhodnocení existence synergických efektů u vybraných konsolidujících subjektů 

  Jelínková, Daniela
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení vzniku synergického efektu u konsolidovaného subjektu. V práci je nutné zvolit vhodné ukazatele pro hodnocení synergického efektu. Na základě hodnocení ukazatelů a dalších dostupných ...