Now showing items 1-4 of 4

 • Organizace projektu výstavby 

  Maděřič, Michal
  Tématem bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Teoretická část se věnuje vysvětlení základních pojmů a vybraných metod, které jsou používány v projektovém řízení. Praktická část se zabývá organizací projektu ...
 • Řízení nákladů developerské činnosti 

  Smola, Albert
  Tato práce je realizována formou dvou oddělených frakcí. Teoretický kontext, kde je definován nemovitostní developer, výstavbový projekt, charakterizovány náklady, které v souvislosti s ním vznikají a zmíněny i metody k ...
 • Stanovení opotřebení stavebních konstrukcí 

  Szturc, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je stanovit opotřebením stavebních konstrukcí členěných do funkčních a stavebních dílů z hlediska materiálové náročnosti. Teoretická část se věnuje kalkulačnímu vzorci, struktuře nákladů, funkčním ...
 • Studie křižovatky na ulici Kníničské u Unihobby v Brně 

  Duda, Daniel
  Předmětem diplomové práce je návrh křižovatky na ulici Kníničské u Unihobby v Brně. Stávající upořádání je nepřehledné, kapacitně nevyhovující a křižovatka je místem častých dopravních nehod. Řešení obsahuje bezkolizní ...