Now showing items 1-19 of 19

 • Bezpečnost provozu stavebních strojů 

  Procházka, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem hlavních bezpečnostních rizik v provozu stavebních strojů s ohledem na charakter práce jednotlivých konstrukčních skupin. Je zde obsažen také přehled rizik související s technologií ...
 • Bytový dům Hliniště, stavebnětechnologické řešení hrubé spodní stavby 

  Divácký, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby bytového domu Hliniště ve Velkém Meziříčí. Dům je složen ze dvou samostatných, stavebních objektů, postavených vedle sebe a zasazených ...
 • Design těžebního sklápěcího vozidla 

  Tulik, Richard
  Témou tejto diplomovej práce je dizajn ťažobného kĺbového sklápacieho vozidla. Cieľom práce je vlastný návrh dizajnu sklápacieho vozidla, ktorý zohľadňuje technické, estetické a ergonomické požiadavky. Práca prináša nový ...
 • Distribuční sklady v Praze - stavebně technologický projekt 

  Lupač, David
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt na distribuční sklady v Praze. Textová část práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, širší vztahy dopravních tras se zaznačením ...
 • Kulturní centrum v Žamberku - příprava a organizace výstavby 

  Kříž, Jiří
  Diplomová práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologického projektu kulturního centra v Žamberku. Projekt obsahuje studii realizace hlavních technologických etap spolu s návrhem jednotlivých strojních ...
 • Mezinárodní centrum klinického výzkumu v Brně - stavebně technologický projekt 

  Brůžek, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickou studií II. etapy stavby mezinárodního centra klinického výzkumu a klinických provozů v Brně. Cílem práce je navrhnout vhodný technologický postup výstavby hlavního stavebního ...
 • Polyfunkční objekt v Brně – příprava a organizace výstavby 

  Klevar, Lukáš
  Předmětem práce je příprava a organizace výstavby polyfunkčního objektu v Brně. Obsahem této práce je technologická zpráva, časový a finanční plán stavby, studie hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, ...
 • Příprava realizace železobetonové skladovací haly v Poličce 

  Zelinková, Marta
  Cílem této diplomové práce je návrh efektivního stavebně technologického projektu na výstavbu železobetonové prefabrikované skladovací haly a haly firmy Ravensburger Karton s.r.o.. Řešením zvoleného problému je návrh ...
 • Přístavba Sportovního klubu Petrov - hrubá stavba 

  Hřiba, Jiří
  Obsahem bakalářské práce „PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍHO KLUBU PETROV“ je stavebně-technologické řešení hrubé stavby. V práci jsou popsány jednotlivé technologické etapy, harmonogram, rozpočet, návrh strojní sestavy, zařízení ...
 • Realizace technologické etapy hrubé vrchní stavby administrativní budovy 

  Havlík, Ondřej
  Bakalářská práce se zaobírá stavebně-technologickými etapami nástavby čtvrtého nadzemního podlaží provozní budovy firmy Plemenáři Brno na ulici Optátova 37,Brno. Práce se zabývá řešením etapy zdění ze systému POROTHERM a ...
 • Realizace technologické etapy vrchní stavby polyfunkčního domu v Uherském Brodě 

  Seménka, Petr
  Obsahem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt novostavby polyfunkčního domu v Uherském Brodě. Práce obsahuje technické zprávy, řešení dopravních tras, technologické předpisy pro zhotovení svislých konstrukcí ...
 • Skladovací hala PFM Flexi - stavebně technologický projekt 

  Chroustovský, David
  Cílem této diplomové práce je návrh efektivního stavebně technologického projektu na výstavbu železobetonové prefabrikované skladovací haly firmy PFM-Flexi, s.r.o. Řešením zvoleného problému je návrh zařízení staveniště, ...
 • Stavebně technologická studie stavby Jezdeckého areálu Lazce 

  Kochaňová, Renata
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickou studií jezdeckého areálu Lazce v Olomouci, se zaměřením na provádění hrubé stavby jízdárny. Práce je zpracována na základě projektové dokumentace. Areál bude sloužit pro ...
 • Stavebně technologický projekt montované haly v Olomouci 

  Gajdoš, Nikola
  Ve své diplomové práci zpracovávám stavbu z praxe. Konkrétně se zabývám vybranými částmi stavebně - technologické přípravy objektu administrativní, obchodní a skladovací haly v Olomouci. Podrobněji se zabývám technologickými ...
 • Stavebně technologický projekt přístavby výrobní haly 

  Mézl, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem přístavby výrobní haly Granitol a.s. v Moravském Berouně. Práce se zaměřuje na technologickou etapu montáže prefabrikovaného skeletu hrubé vrchní stavby a ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly v Uherském Hradišti 

  Radmil, Aleš
  Předmětem této diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu výstavby II. etapy výrobní haly firmy Schlote Automotive Czech s.r.o. Tato práce zahrnuje finanční, časová, technická a technologická ...
 • Technologická etapa hrubé stavby bytového objektu Bratislava 

  Krajčovič, Matúš
  Predmetom mojej bakalárskej práce je spracovanie hrubej spodnej stavby bytovej veže v Bratislave. Práca rieši stavbu z pohľadu stavebno technologického. Súčasťou práce je sprievodná a súhrnná technická správa, situačný ...
 • Víceúčelový objekt v Lužici - stavebně technologický projekt 

  Mouka, Jiří
  Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu Víceúčelového objektu v Lužici. Tato práce zahrnuje rozšířenou průvodní a souhrnnou technickou zprávu, koordinační situaci stavby, technickou zprávu ...
 • Výrobna veterinárních léčiv Tekro – Nová Dědina - stavebně technologický projekt 

  Karel, Jaroslav
  Obsahem této diplomové práce je stavebnětechnologický projekt výstavby haly pro výrobu veterinárních léčiv Tekro v obci Nová Dědina. Vtéto práci se řeší projekt zařízení staveniště, časové plánování, technologické předpisy, ...