Now showing items 1-2 of 2

  • A Multi-Criteria Decision Support Concept for Selecting the Optimal Contractor 

    Marović, Ivan; Peric, Monika; Hanák, Tomáš (MDPI, 2021-02-12)
    A way to minimize uncertainty and achieve the best possible project performance in construction project management can be achieved during the procurement process, which involves selecting an optimal contractor according ...
  • Příprava stavební zakázky 

    Pilař, Matěj
    Předmětem bakalářské práce je analyzovat průběh přípravy a nabídku výstavby specializované stavební firmy. Úkolem práce je vyhodnocení získaných výsledků a zpracování návrhu možného zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou ...