Now showing items 1-3 of 3

 • Plánování stavební zakázky zhotovitelem 

  Nováková, Jolana
  Diplomová práce se zabývá plánováním stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového řízení. Dále jsou popsány metody a principy používané při řízení projektu výstavby ...
 • Řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele 

  Dvořák, Filip
  Diplomová práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti systému řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele. Cílem této práce je seznámení s konkrétními principy, metodami ...
 • Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Eis, Jan
  Diplomová práce se věnuje systému řízení projektu výstavby a zpracování nabídkové ceny z pohledu dodavatele stavebního díla. Cílem této diplomové práce je seznámení s konkrétními principy, postupy a metodami, které jsou ...