Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza membránových konstrukcí s respektováním výstavby ve fázích 

  Zajac, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výpočtem membránové konstrukce. Na membránovém zastřešení kónického tvaru byl demonstrován postup návrhu lehké a vzdušné konstrukce v programu RFEM. Konstrukce byla poté zatížena ...
 • Dynamická analýza mostní konstrukce 

  Kinclová, Radka
  Předmětem této diplomové práce je dynamická analýza zavěšené lávky. K výpočtu je použit programový systém RFEM. V práci je vysvětlen princip návrhu této konstrukce. Dále je provedena analýza stavebních fází. Jsou zde ...
 • Lávka pro pěší přes lagunu 

  Bezručová, Kristína
  Cílem diplomové práce je návrh lávky pro pěší přes lagunu. Byly vypracovány tři varianty přemostění. Pro posouzení byla vybrána varianta konstrukce tvořené ocelovými oblouky a betonovým předpjatým pásem. Jedna kapitola ...
 • Mostní konstrukce podporovaná kabely 

  Adler, Filip
  Predmetom diplomovej práce je návrh lávky pre chodcov podporovanej káblami. Pre zadaný problém boli vytvorené tri varianty štúdie a následne pre najvhodnejší variant bola spracovaná podrobnejšia dokumentácia. Hlavnou náplňou ...
 • Návrh předpjatého mostu na R1 u Nitry 

  Komárková, Petra
  Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu na R1 u Nitry, přemosťující řeku Nitru. Jsou navrženy tři varianty řešení, z nichž je právě jedna vybrána a detailněji rozpracována. Jedná se o tříkomorový ...
 • Předpjatý most na rychlostní komunikaci 

  Juřenčáková, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu na rychlostní komunikaci přes ploché údolí Vsetínské Bečvy mezi městy Valašské Meziříčí a Vsetín. Pro každý směr komunikace je vybudována samostatná nosná konstrukce, pro ...
 • Spojitá betonová mostní konstrukce na rychlostní komunikaci R2 

  Horut, Jakub
  Diplomová práce řeší převedení rychlostní komunikace R2 na Slovensku přes údolí. Výška konstrukce je zde omezena železniční tratí a místní komunikací. Ze dvou navržených variant byla vybrána a zpracována varianta deskotrámové ...
 • Statické řešení železobetonové konstrukce 

  Mašek, Petr
  Diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti části monolitické železobetonové konstrukce aquaparku se střešní terasou. Konstrukce se skládá z jednoho podzemního podlaží, které slouží jako technické zázemí aquaparku a ...
 • STK pro nákladní vozidla Olomouc - Holice - příprava a organizace výstavby objektu 

  Procházka, Jan
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby areálu pro STK a měření emisí nákladních vozidel v Olomouci. Cílem je racionální návrh řešení přípravy a organizace výstavby hlavního objektu. Obsahem práce je ...
 • Střecha plaveckého stadionu 

  Pelikán, Adam
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem střešní konstrukce nad daným půdorysem plaveckého stadionu. Jsou vypracována a zhodnocena tři řešení - betonový oblouk s táhlem, ocelová příhradová deska a betonová předpjatá ...