Now showing items 1-15 of 15

 • Administrativní a výrobní budova firmy GRADIOR TECH v Brně, stavebně technologický projekt 

  Kolouch, David
  Cílem této diplomové práce je zpracování vybraných částí stavebně technologického projektu pro novostavbu Administrativní a výrobní budovy firmy GRADIOR TECH a.s. Stavba se nachází v průmyslovém areálu Královopolská v ...
 • Administratívna budova v Trenčíne - stavebno technologický projekt 

  Panáček, Jakub
  Predmetom mojej práce je vytvoriť stavebno technologický projekt pre administratívnu budovu v Trenčíne. Zameral som sa na rozpočet, časový plán, ochranu životného prostredia, vhodné rozmiestnenie dočasných objektov na ...
 • Bytový dům Triangolo Nitra - stavebně technologický projekt 

  Jaurys, Ivan
  Predmetom diplomovej práce je stavebno technologický projekt bytového domu Triangolo v meste Nitra. Diplomová práca obsahuje technickú správu, časový a finančný plán stavby, technickú správu zariadenia staveniska vrátane ...
 • Bytový komplex LIVE UP v Brně - příprava realizace stavby 

  Dejmalová, Hana
  Obsahem diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu bytového komplexu LIVE UP v Brně – Bohunicích. Jedná se o novostavbu s jedním podzemním a šesti nadzemními patry. Konstrukce domu je monolitická ...
 • Mateřská škola Kuřim - stavebně technologický projekt 

  Kurka, Jan
  Předmětem diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu stavby mateřské školy v Kuřimi na ulici Hybešova. Jedná se o jednopodlažní zděný objekt s plochou střechou, která je doplněna o vegetační ...
 • Multifunkční sportovní hala - stavebně technologický projekt 

  Chadima, Zdeněk
  Diplomová práce zpracovává stavebně technologické řešení výstavby multifunkční sportovní haly formou stavebně technologického projektu. Projekt mimo jiné obsahuje celkovou studii realizace včetně situací, časové a finanční ...
 • Obchodní středisko Royal Crystal - stavebně technologický projekt 

  Novák, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o stavebně technologickém řešení stavebního objektu obchodního střediska. Práce obsahuje komplexně zpracovanou studii realizaci včetně časového a finančního hlediska. Dva technologické předpisy ...
 • Poliklinika Chotěboř, příprava realizace stavby 

  Semerád, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace výstavby polyfunkčního domu v Chotěboři. Součástí projektu je technická zpráva, studie hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh ...
 • Polyfunkční objekt VEKTOR v Pardubicích, příprava realizace stavby 

  Vančura, Jaroslav
  Obsahem diplomové práce je stavebně technologický projekt polyfunkčního domu VEKTOR v Pardubicích. Objekt má 7 nadzemních podlaží a je nepodsklepený. Konstrukční systém objektu je monolitický skelet skládající se ze sloupů ...
 • Přístavba výrobní haly Simandl v Petrovicích, příprava realizace a řízení stavby 

  Hlinšťák, Filip
  Diplomová práce řeší vybrané části přípravy a realizace přístavby výrobní haly se zázemím skladů v Petrovicích u Karviné. Práce obsahuje technické zprávy, řešení širších dopravních vztahů, studii hlavních technologických ...
 • Stavebně technologický projekt parkovacího objektu v Brně 

  Družbík, Michal
  V diplomové práci jsou obsaženy hlavní části stavebně technologického projektu parkovacího domu na ulici Panenské v Brně. Je zde zpracována technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčního objektu v Brně 

  Hrabovský, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem polyfunkčního domu na ulici Štefánikova v Brně. Objekt má pět nadzemních podlaží a suterén. V návaznosti na stavebně technologický projekt je řešen časový a ...
 • Stavebně technologický projekt skladovací haly 

  Petrík, Tomáš
  V této diplomové práci je zpracována organizace výstavby logistického centra v Ostravě. Organizace se týká provedení zemních prací, základových konstrukcí a konstrukce železobetonového prefabrikovaného skeletu. Skladová ...
 • Stavebně technologický projekt Sportovního centra v Brně 

  Kuchta, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá stavebne technologickou prípravou športového centra v Brne, Řečkovice. Cieľom práce je navrhnúť vhodný ekonomický postup prác výstavby v súlade so všetkými zásadami technologickej správnosti a ...
 • Yacht club Hlučín - stavebně technologický projekt 

  Labudek, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt objektu Yacht Clubu v Hlučíně. Podkladem pro vypracování je diplomova práce Ing.Radima Kučery – Yacht Club Hlučín. Diplomová práce zahrnuje technickou zprávu ...