Now showing items 1-1 of 1

  • Informatizace státní správy 

    Vaculík, Lukáš
    Tato práce je zaměřena na zhodnocení současné situace v oblasti informatizace státní správy na území Jihomoravského kraje. Zabývá se aktuálními potřebami občanů a úřadů ve vzájemné komunikaci. Práce také představuje dva ...