Now showing items 1-9 of 9

 • Cenová elasticita poptávky a akční slevy 

  Zeman, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou slevových akcí. Vyhodnocení a návrhy úspěšné slevové akce vychází z analýzy cenové elasticity poptávky. Právě znalost cenové elasticity poptávky produktů je klíčovým atributem této ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Kocourková, Jana
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku marketingové strategie nového produktu ve společnosti Provident Financial. Základem pro vytvoření nového produktu a vhodné marketingové strategie jsou údaje získané na základě ...
 • Marketingová strategie společnosti Telefónica O2 

  Bilavčík, Martin
  Diplomová práce má za cíl navrhnout marketingovou strategii pro firmu Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Navržená strategie je zaměřena na zvolený cílový trh a vychází zejména z výsledků získaných na základě dotazníků ...
 • Marketingový výzkum maloobchodního trhu 

  Nesvačilová, Dana
  Předmětem této diplomové práce je marketingový výzkum v oblasti maloobchodního trhu s rychloobrátkovým zbožím v souvislosti s nakupováním potravin přes internet. První část této práce se věnuje teoretickému popisu maloobchodu, ...
 • Možnosti stanovení ceny IT zboží 

  Kacina, Michal
  Práce obsahuje teoretická východiska pro studium možností stanovení cen informačních produktů. Zdrojové oblasti jsou mikroekonomie, marketing, konkurenční výhoda a ekonomie informačních produktů. Na teoretickém základě ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Indrová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků společnosti MITRANET.CZ. Teoretická část práce vychází ze základních poznatků o zákazníkovi, metod měření spokojenosti a marketingového výzkumu. V analytické části ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Vymětalová, Simona
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti. Na základě dílčích analýz a vlastního průzkumu jsou stanovena opatření vedoucí ke zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků. V první části ...
 • Struktura spotřebního koše v České republice a Slovenské republice 

  Gottwald, Radim (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-12)
  Purpose of the article: Nowadays, consumer behaviour is still at the centre of attention of many researchers. The consumer basket belongs among important economic characteristics, which determine the economic level of each ...
 • Výzkum spokojenosti zákazníků 

  Rodan, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. Cílem práce je zjistit, vyhodnotit a stanovit taková opatření, která přinesou zvýšení této spokojenosti v budoucnu. Teoretická část ...