Now showing items 1-14 of 14

 • Bytový dom, Prievidza 

  Kyška, Roman
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom bytového domu. Stavebný objekt sa nachádza v mierne svažitom teréne v katastrálnom území mesta Prievidza. Pôdorysný tvar objektu je prevažne obdĺžnikového tvaru s uskočenými časťami ...
 • Bytový dům 

  Vopálenský, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je projekt bytového domu s venkovním parkovištěm v Humpolci v ulici U Sokolovny na parcele č.426/13. Terén parcely je mírně svažitý. Bytový dům je nepodsklepený a má šest nadzemních podlaží. ...
 • Komplex bytových domů, Praha - Jarov, stavebně technologická příprava stavby 

  Komenda, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je zpracovat stavebně technologický projekt pro výstavbu čtyř bytových domů 3a. fáze výstavby projektu Zelené město Praha - Jarov, II. etapa. Jedná se o dvě dvojice objektů vzájemně spojených ...
 • Motel 

  Veselský, Jaroslav
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby Motelu v Mikulově na Moravě. Objekt je umístěn na pozemku v bezprostřední blízkosti silnice I. třídy. Pozemek je mírně svažitý a nachází se v okrajové části města. Objekt má ...
 • Nízkoenergetický bytový dům 

  Veselský, Jaroslav
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby nízkoenergetického bytového domu v obci Martínkov. Bytový dům je umístěn na převážně rovinatém pozemku v okrajové části obce. Objekt je podsklepený, se třemi nadzemními ...
 • Novostavba rodinného domu v městysi Jedovnice 

  Zouhar, Martin
  Řešením bakalářské práce je novostavba rodinného domu v městysi Jedovnice. Tento objekt je umístěný na konkrétním pozemku, který jasně limitoval možnosti stavby. Rodinný dům je částečně podsklepený, s jedním nadzemním ...
 • Objekt obecního úřadu 

  Pichner, Petr
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro budovu obecního úřadu v Jablonném nad Orlicí. Úřad bude sloužit i pro malé obce v okolí. Budova je nepravidelného půdorysu, má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. ...
 • Polyfunkční dům ve Svitavách 

  Fučík, Lukáš
  Projekt řeší návrh polyfunkčního domu ve městě Svitavy. Objekt je navržen jako nepodsklepený, samostatně stojící, se čtyřmi nadzemními podlažími. Je osazený do rovinného terénu. Novostavba polyfunkčního domu plní dvě hlavní ...
 • Rezidence Sochorova - bytový dům BD 2, stavebně technologický projekt 

  Vybíral, David
  Práce popisuje výstavbu bytového domu s názvem Rezidence Sochorova BD02 realizované v Brně, městské části Žabovřesky. Cílem je vytvoření hlavních částí stavebně technologického projektu se zaměřením na návrh širších ...
 • Rodinný dům 

  Čechovský, Jakub
  Bakalářská práce spočívá, ve zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby novostavby samostatně stojícího rodinného domu v Písku. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Díky svažitosti pozemku, je podzemním ...
 • Rodinný dům na svažitém pozemku 

  Buček, Radek
  Tématem zpracované bakalářské práce je rodinný dům na svažitém pozemku. Objekt se nachází v okrajové části obce Domanín a je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Dům je nepravidelného půdorysného tvaru. Je rozdělen do tří traktů, ...
 • Rodinný dům s polyfunkcí 

  Moravec, Pavel
  Zadaná bakalářská práce řeší novostavbu izolovaného rodinného domu pro 4 až 5 člennou rodinu s přidanou polyfunkcí v podobě projekční kanceláře. Navržená stavba je situována v zastavitelném území okrajové části města ...
 • Stavebně technologická etapa obvodového pláště základní školy ve Slažanech 

  Kozla, Dávid
  Táto bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu obvodového pláště základné školy ve Slažanech. Konkrétně se zabývá opláštěním dřevěné nadstavby 3. NP budovy základní školy a dodatečným zateplením stávajících ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu - Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy 

  Mihal, Marek
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologické řešení hlavního stavebního objektu biotechnologického a biomedicínského centra ve Vestci. Cílem práce je navrhnout časové, technické a technologické postupy výstavby. ...