Now showing items 1-5 of 5

 • Ekotoxikologické hodnocení sedimentů 

  Dobešová, Zuzana
  Sedimenty tekoucích a stojatých vod mohou být rezervoárem celé řady kontaminantů, které se do akvatického ekosystému dostávají ať už v důsledku kontrolovaného vypouštění čištěných odpadních vod nebo různých úniků či havárií ...
 • Lokální větrání v průmyslových provozech 

  Brdečko, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokálního větrání v průmyslových prostorech. Na začátku práce jsou uvedeny důvody, proč je větrání důležité. V kapitole uvedeny legislativní předpisy i technické požadavky, aby ...
 • Repairing composite using hazardous waste containing heavy metals 

  Žlebek, Tomáš; Hodul, Jakub; Drochytka, Rostislav (IOP Publishing, 2018-07-16)
  This research deals with the possibility of using hazardous waste in epoxy resinbased polymeric substances. More specifically, it is the use of neutralising galvanic sludge (NGS), which produces as a by-product in the ...
 • Solidifikát z nebezpečného odpadu a možnosti jeho uvedení na trh 

  Hodul, Jakub
  Diplomová práce se zabývá možností využití technologie solidifikace pro transformaci nebezpečných odpadů se záměrem dosáhnout materiálového využití produktů solidifikace – solidifikátů. Cílem této práce je nalézt vhodnou ...
 • Vývoj nové metodiky pro hodnocení trvanlivosti solidifikátů připravených z nebezpečných odpadů 

  Hodul, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nové metodiky pro hodnocení trvanlivosti solidifikátů připravených z nebezpečných odpadů na základě posouzení současného stavu hodnocení stabilizovaných/solidifikovaných odpadů. Cílem ...