Now showing items 1-20 of 24

 • CMS framework 

  Tomek, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a popisem frameworku pro tvorbu internetových redakčních systémů. Framework je implementován za použití jazyka PHP5 a databáze MySQL 4.1. Má za cíl zjednodušit vytváření rozmanitých webových ...
 • Informační a propagační portál ústavu 

  Kozák, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací nového informačního a propagačního portálu Ústavu automatizace a informatiky, který bude poskytovat informace stávajícím studentům, zájemcům o studium i široké veřejnosti. ...
 • Informační systém podporující organizaci festivalu 

  Křivohlávek, Dominik
  Tato práce se zaobírá modernizací informačního systému HRYZ, který slouží pořadatelům festivalu Animefest k organizaci lidských zdrojů pro tento festival. Kapitoly této práce postupně představují redakční systémy a samotný ...
 • Informační systém realitní kanceláře 

  Dudík, Michal
  Tato práce se zabývá analýzou požadavků na online redakční systém realitní kanceláře. Cílem práce je tento systém navrhnout a implementovat. Důraz je především kladen na možnost synchronizace dat s českými realitními ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Bogocz, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření webových stránek turistického průvodce města Brna včetně redakčního systému na míru. Na těchto stránkách budou obsaženy informace, které návštěvníkovi pomohou nalézt potřebné ...
 • Modulární CMS 

  Horký, Lukáš
  Úkolem této bakalářské práce je vytvoření webového systému pro generování a správu webových portálů. Systém umožňuje snadnou instalaci, nastavení a správu obsahu webu a operuje nad modulárním prostředím, které umožňuje ...
 • Modulární CMS pro správu webové prezentace 

  Dušek, David
  Náplní této práce je návrh a implementace systémů pro správu webové prezentace. Na začátku práce je definován pojem systému pro správu obsahu a jsou rozebrány stávající volně dostupné systémy tohoto typu. Následně jsou ...
 • Modulární redakční systém pro www a mobilní zařízení 

  Hůla, Vladimír
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s vývojovými nástroji pro tvorbu webových aplikací. Z těchto nástrojů vybrat vhodné nástroje pro tvorbu modulárního redakčního systému, navrhnout jeho datový model, provést jeho ...
 • Modulární redakční systém v ASP.NET 

  Michalovič, Miroslav
  Obsah práce je zaměřený na návrh redakčního systému na základě všeobecných požadavek kladených na systémy se správou obsahu. O těchto základních všeobecných požadavcích a o možnostech správy systému se správou obsahu ...
 • Nástroj pro tvorbu a správu obsahu webových prezentací 

  Dekan, Ivan
  Diplomová práce se zabývá systémem pro správu webového obsahu (CMS – content management system) s unikátním grafickým prostředím a charakteristickými vlastnostmi cloud computing operačních systémů. Jádro systému tvoří: - ...
 • Návrh a realizace systému pro správu obsahu www stránek 

  Garai, Szabolcs
  Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou systému pre správu obsahu webových stránok a nástrojmi Apache, MySQL a PHP použitých pre chod takéhoto systému. Obsahovo je rozdelená na viacej častí. Postupne popisuje požiadavky ...
 • Návrh informačního systému 

  Hraško, Branislav
  Diplomová práca sa zameriava na zhodnotenie súčasného stavu a návrh zlepšení produktu spoločnosti Kentico software s. r. o. nazývanom Kentico Kontent. Na základe analýz organizácie a produktu je realizovaný návrh logovacieho ...
 • Návrh informačního systému znalostní báze 

  Vavák, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh informačního systému znalostní báze. Popisuje metodiku návrhu informačního systému, definuje požadavky na informace a jejich úlohu v komunikaci podniku. Výsledek vlastní analýzy přináší ...
 • Návrh redakčního systému pro firemní prezentace 

  Bružina, Martin
  Bakalářská práce analyzuje problematiku návrhu internetových prezentací, kterými se prezentují malé a střední podnikatelské subjekty. Obsahuje návrh redakčního systému, který umožní vytvářet a spravovat firemní internetové ...
 • Porovnání systémů pro správu obsahu (CMS) s otevřeným kódem 

  Vrána, Pavel
  Práce se zabývá systémy pro správu obsahu s otevřeným kódem. Přibližuje nám, co si pod těmito systémy máme představit, popisuje jejich vlastnosti a využití. V další části porovnává vybrané systémy řadou navrhnutých testů ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Wisla, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu internetových prezentací s využitím redakčních systémů. Práce se skládá ze dvou částí a to z části teoretické a praktické. Teoretická část bude zaměřena na problematiku internetu, ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Zemánek, Martin
  Bakalářské práce je zaměřena na návrh a následnou implementaci redakčního systému aplikovaného na moderní dynamickou webovou prezentaci vybrané společnosti. Redakční systém je zpracován podle detailní analýzy potřeb a ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Vysloužil, Daniel
  Tato práce analyzuje problematiku tvorby internetových prezentací v prostředí redakčních systémů. Zaměřuje se na možnost využití systémů s otevřeným zdrojovým kódem a použití nejmodernějších technologií při dosažení ...
 • Realizace komponent v redakčním systému Joomla 

  Ingr, Michal
  Bakalářská práce popisuje vytvoření a implementaci komponenty pro správu elektronické knihovny do redakčního systému Joomla. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy, jako například co je to komponenta nebo redakční systém. ...
 • Realizace webového modulárního systému 

  Suchý, Petr
  Diplomová práce Realizace webového modulárního systému pojednává o webových modulárních systémech. Webové modulární systémy mají za cíl umožnit vytvářet univerzální webové prezentace bez nutnosti vytváření nových systémů. ...