Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace KAIZEN 

    Špavor, Peter
    Diplomová práce se zaobírá problematikou zlepšení pracovního prostředí a zdokonalení všech oblastí organizace. V první části práce jsou prezentovány geneze, postupy, teoretické poznatky, příklady z praxe filozofie Kaizen ...