Now showing items 1-2 of 2

  • Systém pro kontinuální integraci projektu k-Wave 

    Nečas, Radek
    Tato práce se zabývá zavedením metodik a nástrojů postupné integrace do reálného projektu k-Wave. Věnuji se především verzi psané v jazyce C/C++ s využitím knihovny OpenMP, která je určená pro běh na superpočítačích. ...
  • Vývoj software pomocí Continuous Delivery 

    Molnár, Dávid
    Tato práce se zabývá vysvětlením zásad Continuous Delivery. Mezi ně patří automatizace nasazování, časté a opakovatelné nasazení, verzování konfigurace aplikace a infrastruktury. Jeho pomocí je možné docílit, aby doručení ...