Now showing items 1-16 of 16

 • Dynamická analýza bezpečnosti aplikací s využitím OpenVAS 

  Zálešák, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá dynamickou analýzou bezpečnosti aplikací a systémů a její automatizací. Ke hledání zranitelností je využit skener OpenVAS a pro automatizaci nástroj pro průběžnou integraci Atlassian Bamboo. ...
 • Efektivní techniky pro měření výkonu programů 

  Pavela, Jiří
  Tato práce představuje optimalizační techniky zaměřené na proces sběru výkonnostních dat v rámci výkonnostní analýzy a profilování programů v nástroji Perun.   Rozšíření architektury a implementace těchto nových optimalizačních ...
 • Generátor zefektivňující tvorbu a udržovatelnost single-page aplikací 

  Ďurčanský, Norbert
  Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou generátora single-page aplikacií. Pred jeho vytvorením bolo potrebné identifikovať problémové miesta, ktoré spomaľujú vývoj, a popísať nástroje, ktoré uľahčujú tvorbu, testovanie, ...
 • Infrastruktura pro testování a nasazování v oblasti kontejnerů 

  Ormandy, Adam
  Znížená efektivita spôsobená robením repetitívnych a manuálnych prác je častým problémom v IT. Vývojári často testujú a nasadzujú svoj software manuálne, čo je nielen náročné na čas, nezáživné a náchylné k chybám. Táto ...
 • Integrace nástrojů s automatizovaným testováním GUI mobilních aplikací 

  Stehlík, Richard
  Cílem práce je implementace automatizovaných testů uživatelského prostředí mobilních aplikací a jejich integrace do procesu průběžné integrace. Analýzou dostupných a běžně používaných nástrojů pro automatizaci vybereme ...
 • Integrace serveru Undertow se systémem Jenkins CI 

  Barteček, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá nahrazením servlet kontejneru v systému Jenkins CI za server Undertow. V práci jsou popsány obecné informace o programech, které se této problematiky týkají a je analyzován současný stav ...
 • Podpora pro užití jazyka Python pro vývoj zásuvných modulů serveru Jenkins 

  Bambas, Tomáš
  Server pro průběžnou integraci Jenkins CI umožňuje rozšiřovat svou funkcionalitu pomocí zásuvných modulů. Tyto moduly lze programovat v jazycích Java a Ruby. Podpora pro jazyk Python chybí, přestože se jedná o jeden z ...
 • Průběžná integrace a automatizovaná kontrola kódu v projektech s otevřeným zdrojovým kódem 

  Tóth, Adrián
  Kvůli zvýšení popularity projektů s otevřeným zdrojovým kódem se adaptovala nová softwarová metodologie, která se stále vyvíjí. Tato bakalářská práce se zabývá touto adaptovanou agilní softwarovou metodologií, přesněji ...
 • Průběžné testování interoperability knihoven TLS/SSL 

  Šumšal, František
  Cílem této práce je implementace systému pro testování Secure Socket Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS) knihoven na podporovaných systémech a jeho využití na rozšířené sadě testů pro verifikaci jejich interoperability. ...
 • Případ užití automatizace sestavení projektů v metodice průběžné integrace 

  Kačmarčík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá využitím automatizovaného sestavení projektů s metodikou průběžné integrace . Problém je řešen integrováním již existujících systémů , jako například Jenkins, Foreman a GitLab , do jednoho ...
 • Rozšíření projektu Jenkins o dynamické workflow 

  Sviták, Jiří
  Cílem diplomové práce bylo implementovat zásuvný modul pro Jenkins, který umožní řízení spouštění Jenkins úloh pomocí podnikových procesů. Pro podnikové procesy byl použit projekt jBPM 5, který je založen na standardu ...
 • Sledovaní současného stavu testovacích technik ve vybrané společnosti 

  Shpak, Yuliia
  S vývojem informací, komunikací a technologií se moderní průmyslové řídicí systémy (ICS) potýkají čím dál více s otázkami automatického testováni pro zabezpečení stability a bezpečnosti systému. Z tohoto důvodu se testování ...
 • Systém pro kontinuální integraci projektu k-Wave 

  Nečas, Radek
  Tato práce se zabývá zavedením metodik a nástrojů postupné integrace do reálného projektu k-Wave. Věnuji se především verzi psané v jazyce C/C++ s využitím knihovny OpenMP, která je určená pro běh na superpočítačích. ...
 • Testování generovaných překladačů jazyka c pro procesory ve vestavěných systémech 

  Dolíhal, Luděk
  Vestavěné systémy se staly nepostradatelnými pro náš každodenní život. Jsou to obvykle úzce zaměřená, vysoce optimalizovaná, jednoúčelová zařízení. Jádro vestavěných zařízení obvykle tvoří jeden nebo více aplikačně ...
 • Testování zařízení pro ochranu před DoS útoky 

  Burzala, Matúš
  Táto práca sa zaoberá testovaním zariadenia pre ochranu pred (D)DoS útokmi DCPRO, vyvíjaným v rámci združenia CESNET. Cieľom práce bolo navrhnúť a implementovať rozšíriteľný testovací systém, ktorý by umožňoval automatizované ...
 • Vývoj software pomocí Continuous Delivery 

  Molnár, Dávid
  Tato práce se zabývá vysvětlením zásad Continuous Delivery. Mezi ně patří automatizace nasazování, časté a opakovatelné nasazení, verzování konfigurace aplikace a infrastruktury. Jeho pomocí je možné docílit, aby doručení ...