Now showing items 1-7 of 7

 • Mapa okolí jeskyně Výpustek - severní část 

  Sánthová, Zuzana
  Cílem diplomové práce je vyhotovení mapy okolí jeskyně Výpustek tak, aby bylo možné doplnit již existující mapové dokumenty vypracované studenty VUT v Brně a spojit je do jednoho celku pokrývající terén nad jeskyní. Práce ...
 • Navigace pomocí turistické mapy 

  Mihál, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením programu, který je schopen nalézt nejkratší cestu po trasách na turistické mapě mezi zvolenými body. Uživatel si může zvolit typ turistické trasy. Aplikace také vytváří výškovou ...
 • Tachymetrické zaměření okolí Hřebenáče 

  Setnický, Viktor
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou účelovej mapy v katastrálnom území obce Sloup, nachádzajúcej sa na okraji CHKO Moravský kras. V danej lokalite sa nachádza niekoľko vstupov do rozsiahlych jaskynných systémov, časté ...
 • Tvorba vlastnich map z podkladu OSM - offline 

  Hnilica, Přemek
  Cílem této práce je nabídnout čtenáři ucelený přehled o možnostech zpracování mapových dat z projektu OpenStreetMap, představit jednotlivé kroky při tvorbě off-line mapy a popsat jejich výhody a nevýhody. Následně zvolit ...
 • Tvorba vlastnich map z podkladu OSM - online 

  Fabčinová, Dominika
  Práca rozoberá jednotlivé kroky postupu vytvárania máp z OpenStreetMap dát. Skúma nástroje, pomocou ktorých tieto kroky môžu byť realizované. Hodnotí ich varianty s cieľom vybrať vhodnú pre použitie v následnej implementácii. ...
 • Zaměření a vyhotovení účelové mapy velkého měřítka na území města Brna 

  Zajíčková, Katarína
  Predmetom tejto bakalárskej práce bolo zameranie a vyhotovenie účelovej mapy na území mesta Brna, konkrétne časti Wilsonovho lesa. Bola vybudovaná pomocná meračská sieť, ktorá bola prostredníctvom štátneho bodového poľa ...
 • Zaměření polohopisu a výškopisu lokality u Ostrova u Macochy 

  Jendryščíková, Adéla
  Cílem této bakalářské práce je vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 lokality v okolí jeskyně Balcarka v Moravském krasu. Stěžejním úkolem je zaměřit krasové útvary, což znamená především vstupy do jeskyní a závrty. Mapa ...