Now showing items 1-20 of 67

 • Analýza průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Expres ČR 

  Šťastný, Jan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou průběhu zakázky podnikem ve společnosti TNT Express ČR. Teoretická část obsahuje základní pojmy související s naukou logistiky. V analytické části, tedy druhé části práce, seznamuje se ...
 • Financování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Krol, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financováním zakázky z praktického hlediska. Cílem bakalářské práce je popsat možnosti finančního zajištění stavební zakázky z pohledu dodavatele. V teoretické části jsou charakterizovány ...
 • Finanční řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Rusnok, Jakub
  Cílem práce je seznámení s tématem „Finanční řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele“ a poukázat na možnosti a průběh financování zakázky. Tato práce také řeší rizika, která mohou ovlivnit financování zakázky, a na ...
 • Marketing v realitnom obchode 

  Novák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie pre regionálnu realitnú kanceláriu, ktorá bude viesť k presadeniu sa na trhu a odlíšenia sa od konkurencie. Autor analyzuje miestny trh s nehnuteľnosťami, konkurenčné ...
 • Marketing v realitnom obchode 

  Novák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom marketingovej stratégie pre regionálnu realitnú kanceláriu, ktorá bude viesť k presadeniu sa na trhu a odlíšenia sa od konkurencie. Autor analyzuje miestny trh s nehnuteľnosťami, konkurenčné ...
 • Marketingové systémy malých a středních stavebních firem 

  Muškát, Petr
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit efektivní systém databáze, sloužící zároveň jako zdroj informací. Navržený systém má za úkol ulehčit a zjednodušit přehlednost interních firemních informací o zákaznících ale také ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Dvořák, Ondřej
  Cílem diplomové práce je přiblížení průběh veřejné obchodní soutěže na stavební zakázku z pohledu stavebního podniku. Teoretická část práce se zabývá pojmy a skutečnostmi této problematiky. Tato část popisuje především ...
 • Návrh činností procesního řízení zakázky 

  Novák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na procesní řízení zakázky ve výrobním podniku Biokron s.r.o.. Tato společnost se specializuje na výrobu krmiv a krmných směsí pro domácí a hospodářská zvířata. V první části jsou uvedená ...
 • Návrh na zavedení controllingu 

  Lamáčková, Klára
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření stabilního a fungujícího controllingu TS a.s., jako jeden z nástrojů pro řízení a rozhodování. Zabývá se analýzou společnosti, jejím řízením a poskytuje důležité informace k zavedení ...
 • Návrh optimalizace výrobního procesu modelové zakázky 

  Jůva, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou optimalizace výrobního procesu na příkladu modelové zakázky nakladatelské činnosti. Na základě výsledků těchto analýz, jsou vytvořeny návrhy na zlepšení této výroby. Návrhy povedou ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Kovaříková, Simona
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh procesního řízení ve výrobním podniku. Teoretická část obsahuje poznatky související s danou problematikou. V další části je představen podnik LD Seating s.r.o., který se zaměřuje na ...
 • Návrh workflow ve stavební firmě 

  Pokorný, David
  Práce se zabývá problematikou návrhu a implementace workflow ve stavební firmě. Současný stav ručního zpracování dokumentů začíná být nevyhovující, a proto se vedení společnosti rozhodlo pro realizaci workflow s počítačovou ...
 • Ocenění bytu zatíženého služebností 

  Matoušková, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku věcných břemen. Jedná se o služebnost bytu zatěžující byt v rodinném domě. Práce je rozdělena na dvě části textovou a návrhovou. Textová část rozebírá obecné pojmy, které se ...
 • Optimalizace procesů montážní dílny 

  Bernát, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací procesů montážní dílny ve firmě Alca plast s.r.o. V teoretické části popisuju metody procesní analýzy, modelováním procesů a způsobů jejich optimalizací. V analytické ...
 • Optimalizace systému vymáhání pohledávek 

  Poláchová, Jana
  Tato práce má za cíl seznámit čtenáře s problematikou související s existencí pohledávek po splatnosti, nastínit, jakým způsobem jsou ve společnosti ORKÁN plus, s.r.o. vymáhány pohledávky a navrhnout systém vymáhání ...
 • Posouzení obvyklé ceny věcného břemene na trase vedení splaškové kanalizační sítě 

  Konečná, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou věcných břemen zatěžující nemovitosti v ČR. Cílem diplomové práce je na základě provedeného ocenění stanovit hodnotu věcného břemene a hodnotu rodinného domu zatíženého věcnými ...
 • Pracovní poměr - vznik, skončení 

  Lahučký, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního práva, konkrétně procesem vzniku a skončení z pohledu konkrétní firmy a nabízí ji tak optimální postup příjímání zaměstnanců. Dále nabízí přehled práv a povinností ...
 • Procesní řízení zakázky ve vybrané organizaci 

  Rola, Daniel
  Diplomová práce se zaměřuje na procesní řízení zakázky ve společnosti G.W. mont, s.r.o., která působí v oblasti dodávání technologických trubních rozvodů. Práce obsahuje tři hlavní části. První částí je představení ...
 • Procesní řízení zakázky ve vybraném podniku 

  Smutná, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybrané společnosti. Společnost se přednostně orientuje na realizaci plynovodů a produktovodů na území především České republiky a Slovenska. Společnost mi poskytla takový ...
 • Procesní řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Vencálková, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá procesním řízením zakázky ve výrobním podniku ŽĎAS, a.s., který je strojírenskou společností. V první části je zaměřena na teoretická východiska, která se k dané problematice vztahují. Další ...