Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza ukončení pracovního poměru zaměstnance u SEVAS, spol. s r. o. 

  Zvolská, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá ukončením pracovního poměru a návrhem optimálního řešení zaměstnání nového zaměstnance u společnosti SEVAS, spol. s r.o.
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových a osobních nákladů 

  Vichtová, Marika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových a osobních nákladů zaměstnavatele v souvislosti se sezónní výrobou, která je spojena s nerovnoměrně rozvrženou potřebou ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Šidlová, Ivana
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou pracovněprávních vztahů, konkrétně vznikem pracovního poměru v souladu s právními ustanoveními platnými na území České republiky. Cílem bakalářské práce je návrh řešení problému, ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Skotáková, Adéla
  Bakalářská práce je zaměřena na téma pracovněprávních vztahů ve vybrané příspěvkové organizaci. Zabývá se hodnocením aktuální situace příspěvkové organizace z právního a ekonomického hlediska v personální oblasti. Hlavním ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Zvolská, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá ukončením pracovního poměru a návrhem optimálního řešení zaměstnání nového zaměstnance u společnosti SEVAS, spol. s r.o.
 • Pracovní poměr - vznik, změna, skončení 

  Štěpánek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem informací o vzniku, změně a zániku pracovního poměru podle zákonů České republiky. Zároveň analyzuje současnou situaci a pokouší se naznačit možné změny, které by vedly ke zlepšení ...
 • Právní a daňové aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku - srovnání ČR a Anglie 

  Valentová, Petra
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat současnou situaci související s právními a některými daňovými aspekty vytváření lidských zdrojů v podniku v kontextu českého a anglického právního prostředí. Pojem „lidských ...
 • Přijímání zaměstnanců do pracovního poměru a související povinnosti zaměstnavatele 

  Kunášková, Irena
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního práva, a to konkrétně přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru. Poskytuje přehled povinností zaměstnavatele souvisejících se zaměstnáváním nových zaměstnanců a analyzuje ...
 • Vznik pracovního poměru a související povinnosti zaměstnavatele 

  Krčová, Veronika
  Bakalářská práce se věnuje vzniku pracovního poměru v souladu s právními předpisy České republiky. Nabízí přehled povinností zaměstnavatele souvisejících s přijímáním nových zaměstnanců a analyzuje budoucí mzdové náklady ...
 • Zdanění studentů 

  Němcová, Hana
  Bakalářská práce se zaměřuje na zdanění příjmů. První část obsahuje daňovou teorii, kde jsou vysvětleny základní informace ke zdaňování příjmů a formy přivýdělku pro studenty. V druhé části najdeme obecné informace k dani ...
 • Zdanění studentů v České republice 

  Bartoň, Matěj
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení základní problematiky týkající se zdanění příjmu studentů. První kapitola popisuje teoretická východiska, vymezuje daňovou teorii, jsou vysvětleny základní informace ke zdaňování ...