Now showing items 1-1 of 1

  • Mineralogické složení dinasu 

    Pospíšil, Dušan
    Bakalářská práce se zabývá mineralogickým složením hutného dinasu. Dinas je křemičitý žáruvzdorný materiál obsahující až 99 % oxidu křemičitého, který je používaný hlavně pro výstavbu koksárenských baterií, sklářských pecí ...