Now showing items 1-11 of 11

 • Dům s pečovatelskou službou v Topolné, příprava realizace hrubé vrchní stavby 

  Čapek, Ladislav
  Bakalářská práce řeší stavebně technologický projekt pro hrubou vrchní stavbu domu s pečovatelskou službou v Topolné. Projekt obsahuje technologický předpis pro stropní montovanou konstrukci, kontrolní a zkušební plány, ...
 • KIC Zašová - hrubá vrchní stavba 

  Janíček, Jakub
  Předmětem práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby kulturního a informačního centra v Zašové. Práce obsahuje stavebně technologickou zprávu, technologický předpis montovaného skeletu, zařízení staveniště, ...
 • Laboratorní centrum UTB Zlín - stavebně technologický projekt 

  Němec, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavebně technologický projekt hrubé stavby Laboratorního centra UTB ve Zlíně. Součástí práce jsou technické zprávy, technologický předpis, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní ...
 • Příprava realizace montované haly s administrativou v Praci 

  Schrámek, Martin
  Předmětem diplomové práce je výstavba montované haly s administrativou v Praci. Výrobní hala bude užívána za účelem výroby sklovláknobetonových dílců. Její další součástí a přístavbou je i administrativní část. Textová ...
 • Sport hotel - realizace hrubé vrchní stavby 

  Okál, Tomáš
  Bakalárska práca objektu Sport hotela rieši technologickú etapu realizácie hrubej vrchnej stavby. Bližšie zameraná je na zvislé nosné konštrukcie budované z vápenno-pieskových tvárnic SILKA a strateného debnenia DEK, ...
 • Stavebně technologická etapa zastřešení mateřské školky v Praze - Zličíně 

  Paštika, Martin
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zastřešení mateřské školky v Praze - Zličíně. Nad objektem je navržena plochá jednoplášťová střecha. Pro danou etapu je zpracován technologický předpis, posouzení dopravních ...
 • Terasový dům Omice - hrubá spodní stavba 

  Němec, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na technologickou etapu spodní hrubé stavby terasového domu v Omici. Součástí práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní ...
 • Volnočasové centrum Boršice- technologická etapa horní hrubé stavby 

  Výstup, Stanislav
  Tématem bakalářské práce je řešení horní hrubé stavby Volnočasového centra v Boršicích. Obsahem této práce je technická zpráva řešené části, technologický předpis, technická zpráva širších dopravních vztahů, návrh strojní ...
 • Vyzkumné centrum FIT VUT v Brně - řešení hrubé stavby 

  Malaník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně-technologickým postupem hrubé vrchní stavby Výzkumného centra informačních technologií VUT v Brně. Cílem je detailně zpracovat strojní sestavu, časový plán, položkový rozpočet, ...
 • Zastřešení novostavby bytového domu v Rajhradě 

  Houha, Jan
  Obsahem této práce je řešení technologické etapy zastřešení objektu novostavby bytového domu v Rajhradě. Střecha je navržena jako dvouplášťová pultová plochá střecha tvořena dřevěnými vazníky spojovanými styčníkovými plechy. ...
 • Zastřešení objektu Mateřské školy v Moravanech 

  Procházková, Šárka
  Obsahem této práce je řešení technologické etapy zastřešení objektu Mateřské školy v Moravanech. Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, se spádem do středu objektu. V technologickém ...