Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba součásti "regulační člen" protlačováním 

    Stříbrný, Jan
    Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby regulačního členu protlačováním – dílce ze slitiny hliníku EN AW 6082. Na základě literární studie problematiky ...