Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti 

    Burianová, Eva
    Diplomová práce se zabývá procesem projektového řízení, který bude řešit řízení rizik projektu ve vybrané společnosti. Pro dosažení hlavního cíle jsou využity metody projektového managementu. Podstatnou částí diplomové ...