Now showing items 1-3 of 3

 • Dvoukomorový tester pro akumulátorové vrtačky 

  Kabátník, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací dvoukomorového testeru pro akumulátorové vrtačky. Tester obsahuje dvě komory, ve kterém se budou zařízení testovat. Součástí řešení je popis parametrů testovaných zařízení ...
 • Možnosti připojení kamer k počítači PC 

  Pelc, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá síťovými kamerami a možnostmi jejich připojení k počítači PC. Síťové kamery jsou rozebrány z pohledu vnitřní stavby, vnější konstrukce a z těchto hledisek odvíjeného využití. Komunikace s PC a ...
 • Obslužný SW pro RLC metr HIOKI 3532 

  Slovák, Martin
  Teoretická část práce se zabývá problematikou měření impedancí, především způsoby jejich měření. Další část pojednává o RLC metru HIOKI 3532 a to je zejména o jeho vlastnostech, možnostech konfigurace a jeho komunikaci ...