Now showing items 1-2 of 2

  • Controlled Random Search Optimization for Linear Antenna Arrays 

    Merad, L.; Bendimerad, F. T.; Meriah, S. M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-09)
    An optimization problem for designing nonuniformly spaced, linear antenna\'s arrays is formulated and solved by means of a controlled random search algorithm. The proposed iterative method aims at a linear array and the ...
  • Stabilizace videa využívající globální optimalizační algoritmy 

    Bartoš, Patrik
    Tato bakalářská práce se věnuje stabilizaci videa pomocí optimalizačních algoritmů CRS (kontrolované náhodné prohledávání) a GA (genetický algoritmus). Popisuje proces lícování obrazu, geometrické transformace, interpolační ...