Now showing items 1-2 of 2

  • Stříhání jako dokončovací operace 

    Bednář, Martin
    Práce předkládá návrh technologie výroby výstřižku operací přistřihování. Součást je zhotovena z ocelového plechu jakosti 11 321. Na základě literární studie problematiky přistřihování a výpočtů bylo navrženo přistřihování ...
  • Technologie plošného tváření v hromadné výrobě 

    Spurný, Petr
    Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2341 předkládá literární studii problematiky technologie stříhání plošného a objemového materiálu. Tato práce je zaměřena na obecné rozdělení a stručný popis jednotlivých ...