Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza přenosu dat v konvergované síti 

  Menšík, David
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou přenosu dat aplikací v konvergované síti se zaměřením na WiFi sítě IEEE 802.11. V teoretické části je popsán důvod a podstata konvergentních sítí. Další část práce je věnována ...
 • Evoluce protokolů pro zamezení vzniku smyček na linkové vrstvě 

  Březina, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá možností eliminace tvorby smyček a na linkové vrstvě OSI modelu. Nejprve bylo potřeba určit, co to vůbec smyčky jsou a jak se tvoří. Následně bylo představeno řešení problému se smyčkami v ...
 • Konvergence řešení soustav algebraických rovnic 

  Sehnalová, Pavla
  Práce podrobně popisuje metody řešení soustav lineárních algebraických a diferenciálních rovnic. Představuje metodu převodu ze soustav lineárních algebraických rovnic na soustavy rovnic diferenciálních. Vysvětluje metodu ...
 • Linear Array Pattern Synthesis Using An Improved Multiobjective Genetic Algorithm 

  Han, C.; Wang, L.; Zhang, Z.; Xie, J.; Xing, Z. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-12)
  In this paper, we propose an improved nondominated sorting genetic algorithm-II with scope constrained (INSGA-II/SC) with three modifications, which are dynamic nondomination strategy, scope-constrained strategy, and front ...
 • Meshfree methods for computational fluid dynamics 

  Niedoba, Pavel; Čermák, Libor; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2012-11-20)
  The paper deals with the convergence problem of the SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) meshfree method for the solution of fluid dynamics tasks. In the introductory part, fundamental aspects of meshfree methods, their ...
 • Návrh genetického algoritmu pro optimalizaci vybavení distribuční sítě vn 

  Ondruš, Tomáš
  Práce se zabývá genetickými algoritmy a jejich potenciální využití v aplikačním softwaru pro optimalizaci vybavení distribuční sítě vysokého napětí spínacími prvky. Teoretická část vysvětluje základní pojmy genetické ...
 • Posouzení vlivu nového hlubinného základu na konstrukci primárního kolektorového tunelu 

  Lipka, Miroslav
  Úkolem diplomového projektu je posoudit vliv pilotového základu na ostění primárního kolektoru. Pomocí matematického modelování je proveden výpočet interakce mezi pilotou a ostěním kolektoru. Hlavní úkol je posoudit závislost ...
 • Potlačovač echa podle doporučení G.168 

  Lajtkep, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá podmínkami a postupem testování síťových potlačovačů echa podle doporučení ITU-T G.168. Jejím cílem je návrh testovací aplikace pro MATLAB, která provede objektivní testování jejich základních ...
 • Předpoklady a skutečnost při GTM na tunelu Višňové ve SR. 

  Horňáková, Michaela
  Práca je rozdelená do dvoch častí, z ktorých prvá sa zaoberá teóriou geotechnického monitoringu. Druhá, praktická, časť sa zaoberá tunelom Višňové na severe SR. Spracováva históriu, technológiu výstavby, geológiu a ...
 • Představuje Re-exposure Draft: Leases cestu ke splnění záměrů IASB a FASB? 

  Svoboda, Patrik; Bohušová, Hana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-12)
  Purpose of the article: The issue of leases includes the controversial areas in the IFRS and US GAAP convergence efforts. Especially the current principles applied to the recording and reporting of operating lease with a ...
 • Stabilita a konvergence numerických výpočtů 

  Sehnalová, Pavla
  Tato disertační práce se zabývá analýzou stability a konvergence klasických numerických metod pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Jsou představeny klasické jednokrokové metody, jako je Eulerova metoda, Runge-Kuttovy ...
 • Využití distribuovaných a stochastických algoritmů v síti 

  Yarmolskyy, Oleksandr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou distribuovaných a stochastických algoritmů včetně testování jejich konvergence v sítích. V teoretické části jsou výše uvedené algoritmy stručně popsané, včetně jejich dělení, ...
 • Využití distribuovaných a stochastických algoritmů v síti 

  Yarmolskyy, Oleksandr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou distribuovaných a stochastických algoritmů včetně testování jejich konvergence v sítích. V teoretické části jsou výše uvedené algoritmy stručně popsané, včetně jejich dělení, ...
 • Vývoj architektury IP Multimedia Subsystem 

  Hladíková, Vladimíra
  Bakalářská práce je vypracována se zaměřením na konvergenci sítí a služeb v mobilním prostředí s implementací IMS. V první části jsem se věnovala důvodům vzniku nového systému, kterým je IMS (Internet Protocol Multimedia ...
 • Zařízení na měření a seřízení závodního automobilu 

  Andrys, Michal
  Práce pojednává o zařízeních a přístrojích používaných pro seřizování a měření závodních automobilů. Vytváří stručný přehled nejpoužívanějších přístrojů pro základní a nejdůležitější nastavení vozu a měření důležitých ...