Now showing items 1-1 of 1

  • Akumulační řetězový dopavník 

    Tlapák, Tomáš
    Cílem této diplomové práce je navržení akumulačního řetězového dopravníku s oběhem palet. Práce je zaměřena na konstrukční návrh a funkční a pevnostní výpočty. Výkresová dokumentace je v rozsahu výrobních výkresů a sestav.