Now showing items 1-5 of 5

 • Pokročilá klasifikace poruch srdečního rytmu v EKG 

  Sláma, Štěpán
  Tato práce se zaměřuje na teoretické objasnění poruch srdečního rytmu a možnosti jejich automatické detekce s využitím sítí hlubokého učení. Pro účely této práce bylo využito celkově 6884 10sekunových záznamů EKG s měřenými ...
 • Rozpoznávání CAPTCHA kódů 

  Pazderka, Radek
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci aplikace sloužící k rozpoznávání textových CAPTCHA kódů. Popisuje algoritmy pro předzpracování obrazu, segmentaci a následnou klasifikaci znaků. Pro klasifikaci ...
 • Rychlá analýza hranic v obraze 

  Kolesár, Matej
  Táto práca sa zameriava na problém detekcie hrán v prirodzených obrazoch pri zachovaní vysokej rýchlosti pre spracovanie obrázku. Najprv sa analyzujú existujúce prístupy a z nich sa extrahujú príslušné informácie. Táto ...
 • Trénovatelná segmentace obrazu s použitím hlubokých neuronových sítí 

  Majtán, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá segmentáciou obrazu pomocou hlbokých neuronových sietí. V práci je popísaný princíp digitálneho spracovania obrazu a segmentácia obrazu. Je tu vysvetlený princíp umelých neurónových sietí, model ...
 • Zpracování radarového signálu a fúze informací 

  Reich, Bořek
  Tato práce zkoumá možnosti fúze milimetrového radaru a kamery. Navrhuje vhodný postup a využití těchto senzorů za účelem detekce objektů, především se pak zaměřuje na vyhledávání osob a stanovení jejich vzdálenosti od ...