Now showing items 1-20 of 60

 • Anotace obrazu s použitím hlubokého učení 

  Zarapina, Natalya
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a programu typu klient-server pro klasifikaci a lokalizaci určitých elementů vyskytujících se na předložených obrazcích. Program načítá sadu obrázků a s využitím hlubokého učeni ...
 • Automatická 3D segmentace obrazu mozku 

  Bafrnec, Matúš
  Táto bakalárska práca popisuje návrh a implementáciu systému na automatickú 3D segmentáciu mozgu založeného na konvolučných neurónových sieťach. Prvá časť práce je venovaná krátkej histórii neurónových sietí a teoretickému ...
 • Automatické tagování hudebních děl pomocí metod strojového učení 

  Semela, René
  Systémy pro automatické tagování hudebních děl jsou jednou z mnoha výzev pro obor strojového učení, a to zejména z hlediska komplexnosti celé této problematiky. Praktické uplatnění mohou tyto systémy nalézat zejména v ...
 • Defect Detection In Fibered Material Using Methods Of Machine Learning 

  Lang, Matěj (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  SILON s.r.o is manufacturer of polyester fibres which get used in wide range of applications, many of them requiring highest quality material. Due to manufacturing processes, some fibres are not drawn properly and stay in ...
 • Detection Of Anatomical Structures In Ct Data Using Convolutional Neural Networks 

  Kozlová, Dominika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with a detection of anatomical structures in medical images using convolutional neural networks (CNN). The designed algorithm contains 2 methods for region proposals and CNN for their classification into ...
 • Detekce a rozměření elektronového svazku v obrazech z TEM 

  Polcer, Simon
  Diplomová práce se zabývá automatickou detekcí a rozměřením elektronového svazku ve snímcích z transmisního elektronového mikroskopu. V úvodní části práce je popsána konstrukce a nejdůležitější součástky elektronového ...
 • Detekce cesty ve venkovním prostředí zpracováním obrazu 

  Vrbičanová, Antónia
  Táto práca sa zaoberá detekciou cesty, ktorá sa nachádza vo vonkajšom prostredí. Na dosiahnutie tohto cieľa sú použité dva prístupy. Požaduje sa, aby boli oba odolné voči náhlym svetelným zmenám v obraze a použiteľné pre ...
 • Detekce dopravních značek v obraze a videu 

  Kočica, Filip
  Tato práce řeší problematiku detekce dopravního značení za pomoci moderních technik zpracování obrazu. K řešení byla použita speciální architektura hluboké konvoluční neuronové sítě zvaná YOLO, tedy You Only Look Once, ...
 • Detekce graffiti tagů v obraze 

  Fischer, Martin
  Cílem této práce je porovnat různé přístupy počítačového vidění se záměrem automatické detekce graffiti tagů v obraze. Za tímto účelem byly v řešení použity modely založené na neuronových sítích. V práci byly otestovány ...
 • Detekce intrakraniálních hemoragií v CT snímcích hlavy 

  Nemček, Jakub
  Práca sa zaoberá detekciou intrakraniálnych hemoragií a určením ich typov v CT snímkach hlavy. Popísaná metóda detekcie hemoragií je založená na využití série klasifikátorov prítomnosti a typu hemoragie v 2D CT rezoch z ...
 • Detekce objektů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Paníček, Andrej
  Táto práca sa zaoberá detekciou objektov pomocou hlbokých neurónových sietí. V rámci riešenia som upravil, implementoval a natrénoval dobre známy model kaskádových neuró- nových sietí MTCNN tak aby dokázal vykonávať detekciu ...
 • Detekce semaforu ve snímku dopravní situace 

  Boček, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí semaforu a rozpoznáním stavu jeho světel na snímku z dopravní situace pomocí metod strojového učení. V teoretické části textu jsou zmíněny rozdílné přístupy k řešení tohoto problému. ...
 • Detekce vad vláknitého materiálu užitím metod strojového učení 

  Lang, Matěj
  Cílem této diplomové práce je automatizace detekce vad ve vláknitých materiálech. Firma SILON se již přes padesát let zabývá výrobou jemné vaty z recyklovaných PET lahví. Tato vata se následně používá ve stavebnictví, ...
 • Detekce zbraní ve 2D obrazu 

  Demčák, Ján
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou zbraní v 2D obraze. V teoretickej časti bol zadefinovaný pojem zbraň, uviedli sme možnosti detekcie zbrane v obraze s použitím klasických metód a s využitím hlbokých neurónových ...
 • Detekce, sledování a klasifikace automobilů 

  Vopálenský, Radek
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat v jazyce C++ systém pro detekci, sledování a klasifikaci automobilů ze streamů nebo záznamů dopravních kamer. Systém běží na platformě robotického operačního systému ...
 • Detekce, sledování a klasifikace automobilů 

  Vopálenský, Radek
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat v jazyce C++ systém pro detekci, sledování a klasifikaci automobilů ze streamů nebo záznamů dopravních kamer. Systém běží na platformě robotického operačního systému ...
 • Evoluční algoritmy v návrhu konvolučních neuronových sítí 

  Badáň, Filip
  Táto práca sa zaoberá možnosťami automatizácie návrhu neurónových sietí pomocou neuroevolúcie, t. j. využitia evolučných algoritmov pri konštruovaní umelých neurónových sietí alebo optimalizovaní ich parametrov. Cieľom ...
 • Facial Expression Recognition Based on Multi-dataset Neural Network 

  Yang, B.; Li, Z.; Cao, E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-04)
  Facial activity is the most powerful and natural means for understanding emotional expression for humans. Recent years, extensive efforts have been devoted to facial expression recognition by using neural networks. However, ...
 • Generovaní databáze pro specifické případy identifikace osob 

  Kolmačka, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje současné problematice identifikace osob a hlubokého učení. Dále se práce zabývá především získáním kvalitních a různorodých dat, které jsou využívány k trénování hlubokého učení s konvolučními ...
 • Identifikace osob pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Duban, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací konvolučních neuronových sítí sloužících k re-identifikaci osob. Implementované konvoluční sítě byly testovány na dvou datových sadách CUHK01 a CUHK03, na kterých dosáhly ...