Now showing items 1-10 of 10

 • Automobilní klimatizace 

  Bezděk, Matěj
  Předmětem bakalářské práce Automobilní klimatizace je rešerše současných systémů klimatizace automobilů. V práci je stručně nastíněn historický vývoj automobilní klimatizace od jejího vzniku do začátku běžného používání, ...
 • Kompresory v chladících okruzích 

  Řehánek, Matěj
  Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování rešerše kompresorů v chladicích okruzích. V práci jsou popsány funkce jednotlivých typů kompresorů a vyjmenovány hlavní výhody a nevýhody. Tato fakta jsou dále implementována ve ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Trávníček, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny o zadaných parametrech. Nejprve je proveden návrh a výpočet tepelného schématu, následuje termodynamický výpočet průtočného kanálu turbíny a návrh vyrovnávacího ...
 • Moderní jaderné reaktory 

  Šimík, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením prehľadu typov jadrových reaktorov, ich históriou, súčasnosťou aj budúcnosťou. Veľká časť je zameraná na ciele požadované od moderných jadrových reaktorov stanovených medzinárodným ...
 • Moderní metody výroby děr v kovových materiálech 

  Kříž, Daniel
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení a popsání moderních metod výroby děr. První část práce se zabývá rozdělením metod, popisem výroby, dosažitelnými technologickými parametry a dokončovacími metodami výroby. Druhá ...
 • Principy přívodu procesní kapaliny do místa řezu 

  Skládaný, Jakub
  Práce pojednává o problematice procesních kapalin a jejich přívodu do místa řezu. V práci je uveden stručný popis nástrojů s vnitřním přívodem procesní kapaliny pro základní obráběcí technologie. V závěru práce jsou ...
 • Revize a návrh úprav chladícího systému smykem řízených nakladačů B861, B961 

  Bečka, Pavel
  Cílem této diplomové práce je revize chladicího systému smykem řízeného nakladače „BOBEK“ B861, B961 a jeho případná optimalizace tak, aby nedocházelo k přehřívání hydraulického systému, ani motoru nakladače. V první části ...
 • Systémy ochlazování budov v polyfunkčních domech 

  Hobza, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá systémy chlazení bytových jednotek a přilehlé vinotéky. Teoretická část práce je zaměřena na princip fungování běžně používaných chladicích systémů a možnosti výroby chladu. Práce popisuje výhody ...
 • Urychlovačem řízené jaderné elektrárny 

  Jarchovský, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím spotřebovaného jaderného paliva v jaderných elektrárnách nové generace – urychlovačem řízených jaderných elektrárnách a přeměnou tohoto paliva v elektrickou energii. V úvodu jsou ...
 • Výpočetní simulace urychlovačem řízeného jaderného reaktoru pro transmutaci vyhořelého jaderného paliva 

  Jarchovský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá využitím vyhořelého (spotřebovaného) jaderného paliva, z jaderných elektráren dnešního typu, v jaderných elektrárnách nové generace – urychlovačem řízených transmutačních elektrárnách, které ...